Zaznacz stronę

Biuro w modelu rozproszonym.

Radykalna obniżka kosztu wynajmu biura tradycyjnego.

Nawet 80% oszczędności.

Nadszedł czas zmian. Szybkich zmian.

Czas pracy wyłącznie w tradycyjnym modelu offline bezpowrotnie minął. Praca przeszła całkowicie lub częściowo do świata online. To już się stało.

Teraz przyszła kolej na miejsca pracy.

Stracił sens kosztowny, długoterminowy wynajem biur w biurowcach związany z pracą offline. Pojawiły się nowe formy miejsc pracy odpowiadające pracy w modelu online lub w modelu hybrydowym online+offline. Miejsca pracy zbudowane jak z klocków na które składają się trzy rodzaje nieruchomości:

Biuro główne (Head office)

wynajmowane, w prestiżowej lokalizacji budującej wizerunek firmy

Biuro w domu (Home office)

własne, w miejscu zamieszkania pracownika

Biuro satelitarne (Satellite office)

wynajmowane, w pobliżu miejsca zamieszkania pracownika

a następnie zintegrowanie w/w nieruchomości przy pomocy biznesowych komunikatorów internetowych i stworzenie w ten sposób biura wirtualnego pozwalającego na pracę zdalną zgodnie z ideą Office 123 tj. modelem biura rozproszonego.

Model ten umożliwia elastyczny dobór miejsc pracy i jednocześnie pozwala na radykalną obniżkę kosztu wynajmu biura tradycyjnego dającą nawet 80% oszczędności.

Office 123 to trzy rodzaje nieruchomości do zestawienia według potrzeb Klienta

Biuro główne
(Head office)

cechy:

biurowiec, wysoki standard, klasa A lub B+, wizerunek, miejsce pracy odległe od miejsca zamieszkania

 

dla kogo:

zarząd, kluczowi kierownicy, klienci.

Biuro w domu
(Home office)

cechy:

wydzielony pokój do pracy biurowej, miejsce pracy to samo jak miejsce zamieszkania

dla kogo:

pracownicy posiadający wydzielone pokoje we własnych mieszkaniach lub domach

Biuro satelitarne
(Satellite office)

cechy:

biurowiec, niższy standard, klasa B lub C, miejsce pracy w pobliżu miejsca zamieszkania

 

dla kogo:

pracownicy nie posiadający wydzielonych pokoi we własnych mieszkaniach lub domach

Schemat biura przed zmianą
(offline)

Schemat biura po zmianie
(online+offline lub online)

Zakres naszych usług

Z

Pośrednictwo w wynajmie trzech rodzajów nieruchomości biurowych złożonych z: biura głównego (head office), biura w domu (home office) i biura satelitarnego (satellite office)

uzgodnienia dotyczące rodzaju, wielkości i lokalizacji poszukiwanych nieruchomości, wirtualne prezentacje wybranych nieruchomości, uzgodnienia dotyczące wystroju wnętrz i spraw technicznych, zawieranie umów najmu.
Z

Instalacje biznesowych komunikatorów internetowych i ich integracja, łącząca użytkowników trzech rodzajów nieruchomości w jedną całość

dobór, instalacja, integracja i serwisowanie komunikatorów.
Z

Przeprowadzki mebli i wyposażenia biurowego pomiędzy użytkowanymi trzema rodzajami nieruchomości

Z

Zastępstwo prawne w renegocjacjach aktualnych umów najmu

dotyczących zmniejszenia wynajmowanych powierzchni w dotychczas zajmowanych biurach tradycyjnych i/lub skrócenia czasu wynajmu tych biur
Z

Zarządzanie w pełnym zakresie trzema rodzajami biur działających w modelu rozproszonym w całym okresie ich użytkowania

Celem naszych usług jest optymalizacja kosztów wynajmu biur

#RedukcjaKosztów #ObniżkaCzynszu #CostCutting #RentReduction

Referencje

Jako firma rodzinna mamy 25-letnie doświadczenie w wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi i powierzonymi, oraz 5-letnie doświadczenie w dostarczaniu zdalnych usług b2b.

Zapraszamy do kontaktu

Adres

Office 123
ul. Rotmistrzowska 16
02-951 Warszawa

Biuro odNowa